<noframes id="jn7hz"><strike id="jn7hz"></strike>

<address id="jn7hz"></address>

   <big id="jn7hz"><sub id="jn7hz"><font id="jn7hz"></font></sub></big>

   狩魔手記全文閱讀

   狩魔手記作品信息
   內容簡介:
   他記不起自己的過去,她看不清自己的未來。 在隨波逐流之中,一切命運的轉折,原都始自于捕獲那一頭龍的剎那。
   作者:煙雨江南 最新:狩魔手記更新重要通告 下載:狩魔手記ZIP下載 狩魔手記TXT全文下載
   序章 人生若只如初見
   章一 頭狼 上
   章一 頭狼 下
   章二 夜襲 上
   章二 夜襲 下
   章三 動蕩年代 上
   章三 動蕩年代 下
   章四 麻煩 上
   章四 麻煩 下
   章五 歡迎來到叢林! 上
   章五 歡迎來到叢林! 下
   章六 入侵者 上
   章六 入侵者 下
   章七 大人物 上
   章七 大人物 下
   章八 未完的任務 上
   章八 未完的任務 下
   章九 下一次約定 上
   章九 下一次約定 下
   章十 運氣 上
   章十 運氣 下
   章十一 由終而始 上
   章十一 由終而始 下
   章十二 耐心 上
   章十二 耐心 下
   章十三 狂野的心
   章十四 n958 上
   章十四 n958 下
   章十五 迷茫 上
   章十五 迷茫 下
   章十六 底牌 上
   章十六 底牌 下
   章十七 成長的代價 上
   章十七 成長的代價 下
   章十八 毀滅開端 上
   章十八 毀滅開端 下
   章十九 殺戮場 上
   章十九 殺戮場 中
   章十九 殺戮場 下
   章二十 欲望 上
   章二十 欲望 下
   章二十一 土著 上
   章二十一 土著 下
   章二十二 等待 上
   章二十二 等待 中
   章二十二 等待 下
   章二十三 孤單的龍騎 上
   章二十三 孤單的龍騎 中
   章二十三 孤單的龍騎 下
   章二十四 血月夜歌 上
   章二十四 血月夜歌 中
   章二十四 血月夜歌 下
   章二十五 驚嚇 上
   章二十五 驚嚇 中
   章二十五 驚嚇 下
   章二十六 瘋狂 上
   章二十六 瘋狂 下
   章二十七 奇跡 上
   章二十七 奇跡 下
   章二十八 秋在,冬來 上
   章二十八 秋在,冬來 下
   章二十九 焦點 上
   章二十九 焦點 下
   章三十 半只狗 上
   章三十 半只狗 下
   章三十一 藏肉 上
   章三十一 資源富饒 下
   章三十二 征途 上
   章三十二 征途 下
   章一 外來者 上
   章一 外來者 下
   章二 收獲 上
   章二 收獲 下
   章三 軍人 上
   章三 軍人 中
   章三 軍人 下
   章四 兩難 上
   章四 兩難 下
   章五 理想 上
   章五 理想 下
   章六 災難 上
   章六 災難 下
   章七 軟弱 上
   章七 軟弱 中
   章七
   章八 夜色下的蝎群 上
   章八 夜色下的蝎群 中
   章八 夜色下的蝎群 下
   章九 使徒 上
   章九 使徒 中
   章九 使徒 下
   章十 選民的戰爭 上
   章十 選民的戰爭 中
   章十 選民的戰爭 下
   章十一 失落 上
   章十一 失落 中
   章十一 失落 下
   章十二 雷電 上
   章十二 雷電 下
   章十三 烈怒 上
   章十三 烈怒 中
   章十三 烈怒 下
   章十四 狂雷 上
   章十四 狂雷 中
   章十四 狂雷 下
   章十五 來自背后的匕首 上
   章十五 來自背后的匕首 中
   章十五 來自背后的匕首 下
   章十六 越長大 上
   章十六 越長大 下
   章十七 越孤單 上
   章十七 越孤單 中
   章十七 越孤單 下
   章十八 恐懼與征服 上
   章十八 恐懼與征服 中
   章十八 恐懼與征服 下
   章十九 碾壓 上
   章十九 碾壓 中
   章十九 碾壓 下
   章二十 一山之隔 上
   章二十 一山之隔 中
   章二十 一山之隔 下
   章二十一 你可以看見我的心跳 上
   章二十一 你可以看見我的心跳 下
   章一 重歸原點 上
   章一 重歸原點 下
   章二 灰色 上
   章二 灰色 中
   章二 灰色 下
   章三 復仇的正義 上
   章三 復仇的正義 中
   章三 復仇的正義 下
   章四 泥沼 上
        
   正文
   泥沼 中
   章四 泥沼 下
   章五 變異之夢 上
   章五 變異之夢 中
   變異之夢 下
   章六 征途 上
   卷三 在光與暗之間· 章六 征途 下
   章七 夜
   章七 夜 中
   章七 夜 下
   章八 醉殺 上
   章八 醉殺 中
   章八 醉殺 下
   章九 誰是誰的英雄 上
   章九 誰是誰的英雄 中
   章十 網 上
   章十 網 下
   章十一 抉擇 上
   章十一 抉擇 中
   章十一 抉擇 下
   章十二 罪惡之源 上
   章十二 罪惡之源 中
   章十二 罪惡之源 下
   章十三 蘇醒 上
   章十三 蘇醒 中
   章十三 蘇醒 下
   章十四 攔截 上
   章十四 攔截 中
   章十四 攔截 下
   章十五 逆襲 上
   章十五 逆襲 下
   章十六 雙人舞 上
   章十六 雙人舞 中
   章十六 雙人舞 下
   章十七 需求 上
   章十七 需求 中
   章十七 需求 下
   章十八 呵護 上
   章十八 呵護 下
   章十九 新的開始 上
   章十九 新的開始 中
   章十九 新的開始 下
   章二十 蘇醒 上
   章二十 蘇醒 下
   章一 歸去 上
   章一 歸去 中
   章一 歸去 下
   章二 無知者無所畏 上
   章二 無知者無所畏 中
   章二 無所畏懼 下
   章一 無從抉擇 上
   章一 無從抉擇 中
   章一 無從抉擇 下
   章二 暗夜 上
   章二 暗夜 中
   章二 暗夜 下
   章三 橫刀 上
   章三 橫刀 中
   章三 橫刀 下
   章四 血路 上
   章四 血路 中
   章四 血路 三
   章四 血路 下
   章五 獵食 上
   章五 獵食 下
   章六 何需如此 上
   章六 何需如此 中
   章六 風雨如晴 下
   章七 遙相望 上
   章七 遙相望 中
   章七 守望 下
   章八 握你的手 上
   章八 握你的手 中
   章八 握你的手 下
   章九 植根 上
   章九 植根 中
   章九 植根 下
   章十 清掃 上
   章十 清掃 中
   章十 清掃 下
   章十一 似曾相識 上
   章十一 似曾相識 中
   章十一 似曾相識 下
   章十二 酬勞 上
   章十二 酬勞 中
   章十二 酬勞 下
   章十三 血之交換 上
   章十三 血之交換 中
   章十三 血之交換 下
   章十四 習慣 上
   章十四 習慣 中
   章十四 習慣 下
   章十五 踏冰 上
   章十五 踏冰 中
   章十五 踏冰 下
   章十六 未知 上
   章十六 未知 中
   章十六 未知 下
   章十七 國度 上
   章十七 國度 中
   章十七 國度 下
   章十八 突入 上
   章十八 突入 中
   章十八 突入 下
   章十 九 將軍 上
   章十九 將軍 中
   章十九 將軍 下
   章二十 深入 上
   章二十 深入 中
   章二十 深入 下
   章二十一 吞食 上
   章二十一 吞食 中
   章二十一 吞食 下
   章二十二 黑暗之心 上
   章二十二 黑暗之心 中
   章二十二 黑暗之心 下
   章二十三 代價 上
   章二十三 代價 中
   章二十三 代價 下
   章二十四 美麗新世界 上
   章二十四 美麗新世界 中
   章二十四 美麗新世界 下
   章二十五 付出 上
   章二十五 付出 中
   章二十五 付出 下
   章二十六 叛亂 上
   章二十六 叛亂 中
   章二十六 叛亂 下
   章二十七 母性 上
   章二十七 母性 中
   章二十七 母性 下
   章二十八 野心 上
   章二十八 野心 下
   章二十九 評價 上
   章二十九 評價 中
   章二十九 評價 下
   章三十 新生 上
   章三十 新生 中
   章三十 新生 下
   章一 黑暗與希望 上
   章一 黑暗與希望 中
   章一 黑暗與希望 下
   章二 成長 上
   章二 成長 中
   章二 成長 下
   章三 保護 上
   章三 保護 中
   章三 保護 下
   章四 運氣 上
   章四 運氣 中
   章四 運氣 下
   章五 黃昏前的光 上
   章五 黃昏前的光 中
   章五 黃昏前的光 下
   章六 新生 上
   章六 新生 中
   章六 新生 下
   章七 雪國 上
   章七 雪國 下
   章八 暗面 上
   章八 暗面 中
   章八 暗面 下
   章九 上位者 上
   章九 上位者 中
   章九 上位者 下
   章十 想要和得到的
   章十 想要的和得到的 中
   章十 想要的和得到的 下
   章十一 嘍啰 上
   章十一 嘍啰 中
   章十一 嘍啰 下
   章十一 處置 上
   章十一 處置 下
   章十三 道路 上
   章十三 道路 中
   章十三 道路 下
   章十四 規劃 上
   章十四 規劃 中
   章十四 規劃 下
   章十五 探夢 上
   章十五 探夢 下
   章十六 生命之敵 上
   章十六 生命之敵 中
   章十六 生命之敵 下
   章十七 同類 上
   章十七 同類 中
   章十七 同類 下
   章十八 歷史 上
   章十八 歷史 中
   章十八 歷史 下
   章十九 愛與寬容 上
   章十九 愛與寬容 中
   章十九 愛與寬容 三
   章十九 愛與寬容 四
   章二十 最強之名 上
   章二十 最強之名 中
   章二十 最強之名 下
   章二十一 鋒芒 上
   章二十一 鋒芒 中
   章二十一 鋒芒 下
   章二十二 安息 上
   章二十二 安息 下
   章二十三 走向歸途 上
   章二十三 走向歸途 中
   章二十三 走上歸途 下
   章二十四 永不愈合的創傷 上
   章二十四 永不愈合的創傷 中
   章二十四 永不愈合的創傷 下
   章一 重啟 上
   章一 重啟 中
   章一 重啟 下
   章二 讀取 上
   章二 讀取 中
   章二 讀取 下
   章三 復甦 上
   章三 復蘇 中
   章三 復甦 下
   章四 意識 上
   章四 意識 中
   章四 意識 下
   章五 覺醒 上
   章五 覺醒 中
   章五 覺醒 下
   章六 從海中來 上
   章六 從海中來 中
   章六 從海中來 下
   章七 萬木成灰 上
   章七 萬木成灰 中
   章七 萬木成灰 下
   章八 旭日也為之昏暗 上
   章八 旭日也為之昏暗 中
   章八 旭日也為之昏暗 下
   章九 惟有黑暗永恒 上
   章九 惟有黑暗永恒 中
   卷六 最后的貝薩因都 章九 惟有黑暗永恒 下
   章十 世界之敵 上
   章十 世界之敵 二
   章十 世界之敵 三
   章十 世界之敵 四
   章十 世界之敵 五
   章十 世界之敵 六
   章十 世界之敵 七
   章十 世界之敵 八
   章十 世界之敵 九
   章十 世界之敵 十
   章十一 忍耐 上
   卷六 最后的貝薩因都 章十一 忍耐 中
   章十一 忍耐 下
   章十二 祭祀 上
   章十二 祭祀 中
   章十二 祭祀 下
   章十三 戰爭 上
   章十三 戰爭 中
   章十三 戰爭 下
   章十四 時間 上
   卷六 最后的貝薩因都 章十四 時間 二
   章十四 時間 三
   卷六 最后的貝薩因都 章十四 時間 四
   卷六 最后的貝薩因都 章十四 時間 五
   章十五 怒放 一
   章十五 怒放 二
   章十五 怒放 三
   章十六 邀戰 上
   章十六 邀戰 中
   章十六 邀戰 下
   章十七 歸于沉寂 一
   章十七 歸于沉寂 二
   章十七 歸于沉寂 三
   章十七 歸于沉寂 四
   章十七 歸于沉寂 五
   章十八 離開 一
   章十八 離開 二
   章十八 離開 三
   章十八 離開 四
   章十八 離開 五
   章十八 離開 六
   章十八 離開 七
   章十九 碰撞 一
   章十九 碰撞 二
   章十九 碰撞 三
   章十九 碰撞 四
   章十九 碰撞 五
   章十九 碰撞 六
   章二十 預見 一
   章二十 預見 二
   章二十 預見 三
   章二十 預見 四
   章二十 預見 五
   章二十 預見 六
   章二十 預見 七
   章二十 預見 八
   章二十一 飛翔 一
   章二十一 飛翔 二
   章二十一 飛翔 三
   章二十一 飛翔 四
   章二十一 飛翔 五
   章二十一 飛翔 六
   章二十一 飛翔 七
   章二十一 飛翔 八
   章二十二 難逃寂寞 一
   章二十二 難逃寂寞 二
   章二十二 難逃寂寞 三
   章二十二 難逃寂寞 四
   章二十二 難逃寂寞 五
   章二十三 地獄之始 一
   章二十三 地獄之始 二
   章二十三 地獄之始 三
   章二十四 地獄之始 四
   章二十四 地獄之始 五
   章二十四 地獄之始 六
   章二十四 地獄之始 七
   章二十四 地獄之始 八
   章二十四 地獄之始 九
   章二十三 地獄之始 四
   章二十三 地獄之始 六
   章二十三 地獄之始 七
   章二十三 地獄之始 八
   章二十三 地獄之始 九
   章二十三 地獄之始 五
   章二十四 前夜 一
   章二十四 前夜 二
   章二十四 前夜 三
   章二十四 前夜 四
   章二十四 前夜 五
   章二十五 遺失的秘密 一
   章二十五 遺失的秘密 二
   章二十五 遺失的秘密 三
   章二十五 遺失的秘密 四
   章二十五 遺失的秘密 五
   章二十五 遺失的秘密 六
   章二十五 遺失的秘密 七
   章二十五 遺失的秘密 八
   章二十六 末日 一
   章二十六 末日 二
   章二十六 末日 三
   章二十六 末日 四
   章二十七 胸懷 一
   章二十七 胸懷 二
   章二十七 胸懷 三
   章二十七 胸懷 四
   章二十七 胸懷 五
   章二十七 胸懷 六
   章二十七 胸懷 七
   章二十七 胸懷 八
   章二十七 胸懷 九
   章二十八 年華 上
   章二十八 年華 二
   章二十八 年華 三
   章二十八 年華 四
   章二十八 年華 五
   章二十八 年華 六
   章二十八 年華 七
   章二十九 平淡 一
   章二十九 平淡 二
   章二十九 平淡 三
   章二十九 平淡 四
   章二十九 平淡 五
   章二十九 平淡 六
   章三十 紛亂的止息 一
   章三十 紛亂的止息 二
   章三
   紛亂的止息 三
   章三十 紛亂的止息 四
   章三十 紛亂的止息 五
   章三十一 未知 一
   章三十一 未知 二
   章三十一 未知 三
   章三十一 未知 四
   章三十一 未知 五
   章三十一 未知 六
   章三十二 序曲 一
   章三十二 序曲 二
   章三十二 序曲 三
   章三十二 序曲 四
   章三十二 序曲 五
   章三十二 序曲 六
   章三十二 序曲 七
   章三十二 序曲 八
   章三十三 風暴 一
   章三十三 風暴 二
   章三十三 風暴 三
   章三十三 風暴 四
   章三十三 風暴 五
   章三十四 曾經 一
   章三十四 曾經 二
   章三十四 曾經 三
   章三十四 曾經 四
   章三十四 曾經 五
   章三十五 塵封 一
   章三十五 塵封 二
   章三十五 塵封 三
   章三十五 塵封 四
   章三十五 塵封 五
   章三十五 塵封 六
   章三十六 前世 一
   章三十六 前世 二
   章三十六 前世 三
   章三十六 前世 四
   章三十六 前世 五
   章三十六 前世 六
   章三十七 爆發 一
   章三十七 爆發 二
   章三十七 爆發 三
   章三十七 爆發 四
   章三十七 爆發 五
   章三十七 爆發 六
   章三十七 爆發 七
   章三十八 擁抱自己 一
   章三十八 擁抱自己 二
   章三十七 擁抱自己 三
   章三十七 擁抱自己 四
   章三十七 擁抱自己 五
   章三十七 擁抱自己 六
   章三十七 擁抱自己 七
   章三十八 默然 一
   章三十九 默然 二
   章三十九 默然 三
   章三十九 默然 四
   章三十九 默然 五
   章四十 相愛 一
   章四十 相愛 二
   章四十 相愛 三
   章四十 相愛 四
   章四十 相愛 五
   章四十 相愛 六
   章四十 相愛 七
   章四十 相愛 八
   章四十 相愛 九
   章節四 相愛 章四,15
   章四一 難覓歸途 一3(章四十)
   章四拾一 難覓歸途 二31(章)
   章節四一 難覓歸途31[章]
   章四十一 難覓歸途 四
   章四十一 難覓歸途 五
   終章 夢想
   狩魔手記更新重要通告

   网盛棋牌